Партньори по проекта

Inspire Bulgaria Logotype

Сдружение „Вдъхнови България“ (България)

„Вдъхнови България“ е сдружение, което има за цел да подкрепи социалната, икономическата и културната среда в България, организирайки различни социално значими проекти.
Politeknika Ikastegia Txorierri Logotype

Politeknika Ikastegia Txorierri (Испания)

Politeknika Ikastegia Txorierri е субсидирана гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение (обхваща нива 4 и 5) в Баския регион.
CCS Digital Education Logotype

CCS Digital Education (Ирландия)

Crystal Clear Soft (CCS) е компания за разработка на софтуер, която активно създава иновативни приложения на съвременните технологии в дигиталното публикуване, образованието, обучението и разпространението на знания.
IDEC SA Logotype

IDEC SA 
(Гърция)

IDEC е консултантска компания 
за обучение, 
разположена в Пирея, Гърция.
Emphasys Centre Logotype

Emphasys Centre 
(Кипър)

Emphasys Centre, създаден през 1998 г., управлява ИКТ образователен център и ЦПО, одобрен от Министерство на образованието, културата, спорта и младежта, Кипър, както и изследователски център на ЕС.
Eurogeo Logotype

EUROGEO 
(Белгия) 

Европейската асоциация на географите (EUROGEO) е европейско научно общество, което свързва географи и геотехнолози 
от всички сфери на живота.
Search