Search

Резултати

IO1- Доклад: Зелени политики и финансова устойчивост - анализирани най-добри практики

IO2 - Програма за обучение: Зелени и стабилни МСП

IO3 - Платформа за онлайн обучение: по-екологичен и устойчив бизнес