Search

Стартираща среща

Стартираща среща на екипа на BALANCE

На 30 ноември 2020 г. проектът Erasmus + KA2 BALANCE успешно проведе своята онлайн стартираща среща. По време на срещата беше обсъдено какви ще са бъдещите действия по IO1 (казуси, интервюта), както и въпроси, свързани с разпространението, управлението на качеството, докладването и крайните срокове. Срещата беше организирана с голям успех от координатора на проекта - Сдружение „Вдъхнови България“.
The balance project team (people)